BIZNES Rolnictwo

66. Zjazd Europejskiej Federacji Zootechnicznej otwarty!

66. Zjazd Europejskiej Federacji Zootechnicznej otwarty!
W Warszawie odbywa się 66. Zjazd Europejskiej Federacji Zootechnicznej

Data publikacji: 2015-09-01
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: 66. Zjazd Europejskiej Federacji Zootechnicznej otwarty!
Kategoria: Rolnictwo, BIZNES

W Warszawie odbywa się 66. Zjazd Europejskiej Federacji Zootechnicznej EAAP.

66. Zjazd Europejskiej Federacji Zootechnicznej otwarty! Rolnictwo, BIZNES - W Warszawie odbywa się 66. Zjazd Europejskiej Federacji Zootechnicznej EAAP.

66. Zjazd Europejskiej Federacji Zootechnicznej otwarty!

„Spotykamy się dziś, aby promować europejskie rolnictwo i innowacje w produkcji zwierzęcej“ – powiedział sekretarz stanu Tadeusz Nalewajk podczas uroczystej ceremonii otwarcia 66. Zjazdu Europejskiej Federacji Zootechnicznej (EAAP), która odbywa się w Warszawie pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Polska już po raz trzeci jest gospodarzem Zjazdu EAAP – przypomniał minister Najewajk i podkreślił, że należy zwiększyć świadomość ludzi na temat wyzwań stojących przed światową produkcją zwierzęcą, a także innowacji jakie w tej branży mogą być wprowadzone.

Gośćmi otwarcia byli przedstawiciele najważniejszych instytucji i organizacji branżowych, reprezentanci Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Wśród nich m.in. prorektor SGGW prof. dr hab. Bogdan Klepacki, prorektor SGGW Marek Szyndel, dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach Wanda Olech-Piasecka, radca w Ministerstwie Gospodarki Henryk Kobierowski, prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Leszek Świętochowski, wiceprezes Agencji Rynku Rolnego Andrzej Łuszczewski, poseł Dariusz Bąk z Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także przedstawiciele branży – Leszek Hądzlik, prezes Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Paweł Dakowski wiceprezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Leszek Sobolewski dyrektor Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt, prof. Eugeniusz Herbut dyrektor Instytutu Zootechniki oraz prof. Jacek Skomiał dyrektor Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN. 

W otwarciu uczestniczył również Waldemar Guba z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który scharakteryzował polskie rolnictwo i przedstawił mocne strony krajowego sektora rolno-spożywczego.

Główny organizator zjazdu prof. dr hab. Roman Niżnikowski wraz z przedstawicielami Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zachęcali zagranicznych gości do zapoznania się z bogatymi osiągnięciami polskiej myśli zootechnicznej.

Organizatorem Zjazdu EAAP jest Polskie Towarzystwo Zootechniczne. W spotkaniu udział bierze ponad 1100 uczestników z 62 krajów świata. Wśród zaproszonych gości znajdują się m.in. prezydent EAAP Philippe Cheminau oraz najważniejsi eksperci świata zootechniki.

A to już wiesz?  POWRÓT LEGENDY URSUSA – CIĄGNIKI SERII C NA TARGACH AGROTECH W KIELCACH

Program Zjazdu przewiduje liczne sesje tematyczne poświęcone między innymi zasadom nowoczesnej hodowli, strategiom żywieniowym, zapobieganiu chorób u zwierząt hodowlanych czy też genetyce. Panele i dyskusje będą dotyczyły chowu i hodowli różnych gatunków zwierząt gospodarskich – bydła mięsnego i mlecznego, trzody chlewnej, drobiu, kóz, owiec i wielu innych.

 

Więcej informacji: http://www.eaap2015.org/

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
66. Zjazd Europejskiej Federacji Zootechnicznej otwarty! Rolnictwo, BIZNES - W Warszawie odbywa się 66. Zjazd Europejskiej Federacji Zootechnicznej EAAP.
Hashtagi: #Rolnictwo #BIZNES

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy