BIZNES Rolnictwo

W jaki sposób nauka odpowiada na wyzwania przyszłości?

Warszawa, 11 grudnia 2018r. – Na te i inne pytania próbowali odpowiedzieć podczas debaty pt. „W jaki sposób nauka odpowiada na wyzwania przyszłości?” eksperci ze świata medycyny, ochrony zdrowia, biotechnologii medycznej i

Data publikacji: 2018-12-11
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: W jaki sposób nauka odpowiada na wyzwania przyszłości?
Kategoria: Rolnictwo, BIZNES

Warszawa, 11 grudnia 2018r. – Na te i inne pytania próbowali odpowiedzieć podczas debaty pt. „W jaki sposób nauka odpowiada na wyzwania przyszłości?” eksperci ze świata medycyny, ochrony zdrowia, biotechnologii medycznej i rolniczej.

W jaki sposób nauka odpowiada na wyzwania przyszłości? Rolnictwo, BIZNES - Warszawa, 11 grudnia 2018r. – Na te i inne pytania próbowali odpowiedzieć podczas debaty pt. „W jaki sposób nauka odpowiada na wyzwania przyszłości?” eksperci ze świata medycyny, ochrony zdrowia, biotechnologii medycznej i rolniczej.

W jaki sposób nauka odpowiada na wyzwania przyszłości?

Liczba ludności w 2050 roku ma sięgnąć 10 mld – oznacza to konieczność zapewnienia optymalnego dostępu do opieki zdrowotnej.
W 2050 roku liczba 80-latków wzrośnie trzykrotnie – starzejące się społeczeństwa oczekują, że życie seniorów będzie godne i dobre.
Rosnąca liczba ludzi oznacza wzrost zapotrzebowania na żywność. Tymczasem pod uprawy dla człowieka nadaje się tylko 0,5 % powierzchni Ziemi. Rolnictwo musi dodatkowo sprostać zmianom klimatu, kurczeniu się zasobów, erozji gleb.

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 11 grudnia 2018r. – Na te i inne pytania próbowali odpowiedzieć podczas debaty pt. „W jaki sposób nauka odpowiada na wyzwania przyszłości?” eksperci ze świata medycyny, ochrony zdrowia, biotechnologii medycznej i rolniczej.

 

W dyskusji, która odbyła się 11 grudnia w Warszawie, udział wzięli:  prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka z Katedry Biotechnologii Medycznej Politechniki Warszawskiej, dr hab. n med. Marcin Grabowski z I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dr hab. inż. Piotr Oleśkowicz-Popiel z Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny w latach 2012 – 2018, a także Markus Baltzer, prezes firmy Bayer Sp. z o.o. (która była pomysłodawcą spotkania).

 

Eksperci dyskutowali o tym w jaki sposób nauka odpowiada na wyzwania przyszłości, jak pokonuje ograniczenia, omawiali również inspirujące przykłady projektów badawczych i inicjatyw.

– Odpowiedzią na wyzwania przyszłości w kontekście starzejących się społeczeństw z pewnością będzie telemedycyna – mówi dr hab. n med. Marcin Grabowski z I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Teleopieka czy aplikacje mobilne dają możliwość zdalnej opieki nad osobami przewlekle chorymi. Dzięki takim urządzeniom wszczepialnym, jak stymulator czy defibrylator – umożliwiającym monitorowanie stanu pacjenta – osoba ta nie musi fizycznie pojawiać się u lekarza. Urządzenia dostarczają informacji o jego stylu bycia i życia – o tym, że np. upadł czy długotrwale nie wychodził z domu. Realizowane są ponadto takie koncepty, jak inteligentne domy dla osób starszych czy niedołężnych. Jestem przekonany, że trendem przyszłości będą właśnie aplikacje mobilne i  rozwiązania oparte na czujnikach, pobierających dane z organizmu: dają możliwość poprawy stanu zdrowia, mogą wspierać i edukować pacjenta.

 

Nowoczesne rozwiązania na rzecz ochrony zdrowia wymagają współpracy interdyscyplinarnej, na co zwraca uwagę prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka:

– Jako Katedra Biotechnologii Medycznej Politechniki Warszawskiej prowadzimy działalność naukowo-badawczą w dziedzinie projektowania i konstrukcji sensorów chemicznych i biosensorów oraz miniaturowych systemów (bio)analitycznych. Od początku istnienia naszej grupy badawczej jej celem było stworzenie silnego zespołu naukowego, łączącego specjalistów z różnych dziedzin: z chemii i biotechnologii, ale również mikrobiologii, nanotechnologii czy elektroniki. Działania interdyscyplinarne wymagają współpracy z zewnętrznymi partnerami, np. lekarzami czy producentami urządzeń diagnostycznych. Wiele obecnych opracowań pozostaje na etapie studium badawczego ale część z nich staje się dostępnymi dla pacjentów i lekarzy, zwłaszcza w sytuacji narastającego problemu opieki zdrowotnej osób w starszym wieku, wczesnej diagnostyki wielu chorób czy dostępności urządzeń i metodologii „Point of Care”.

 

Wiele miejsca podczas debaty poświęcono wyzwaniom środowiskowym, nawiązując do odbywającego się w Katowicach Szczytu Klimatycznego ONZ COP24:

– Jednymi z największych wyzwań współczesnych gospodarek są zmiany klimatyczne, związane z intensywnym użyciem paliw kopalnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa i niezależności energetycznej i surowcowej – mówi  dr hab. inż. Piotr Oleśkowicz-Popiel z Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej – Odpowiedzią na te wyzwania jest na przykład przyjazna dla środowiska nowa technologia wytwarzania biopaliw z odpadów pochodzących z produkcji serów i jogurtów, ostatnio uhonorowana nagrodą AgroBioTop przez Komitet Biotechnologii PAN. Dzięki tej metodzie będzie można produkować biopaliwa i biochemikalia o neutralnej emisji gazów cieplarnianych.

 

Państwa członkowskie UE zobowiązały się do zmniejszenia odpadów żywności do 30% w 2025 r. i 50% do roku 2030. Opracowana przez prof. Piotra Oleśkowicza-Popiela nowa technologia wytwarzania biopaliw z wykorzystaniem odpadów organicznych wspomaga osiągnięcie tego celu, wpływa także na zróżnicowanie źródeł pozyskiwania energii. Opracowana technologia wskazuje, że w przyszłości alternatywnym źródłem energii do ropy, gazu czy innych paliw kopalnych może być pozyskiwanie tak zwanej „zielonej energii” z odpadów organicznych.

 

Na wyzwania w obszarze żywności zwraca uwagę również Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny w latach 2012 – 2018:

– Rozwój nauki i nowoczesne technologie pozwalają na produkowanie coraz większej ilości żywności smacznej, bezpiecznej i nadającej się do dłuższego przechowywania. Ten okres dobrobytu z jednej strony nie rozwiązuje problemu głodu na świecie, a z drugiej strony paradoksalnie prowadzi do nadprodukcji i marnowania bardzo dużej ilości żywności.

Dane w tym względzie są zatrważające: każdego roku na świecie marnuje się ponad miliard ton żywności. Za większość strat odpowiadają konsumenci w krajach uprzemysłowionych: 13 proc. żywności kupowanej w Europie kończy w śmietniku, zaś w Stanach Zjednoczonych niemal 16 proc.

 

Świat biznesu jest naturalnym sprzymierzeńcem nauki:

– Bayer odpowiada na globalne wyzwania zgodnie z motto „Science for a better life” – podsumowuje Markus Baltzer, Prezes Bayer Sp. z o. o. – Działamy w obszarach najważniejszych dla człowieka, czyli ochrony zdrowia oraz żywności. Dostarczając innowacyjne leki i terapie, a także nowoczesne rozwiązania na rzecz zrównoważonego rolnictwa i żywności – już teraz wpływamy na dobrostan społeczeństwa. Stwarzamy szansę na to, by życie osób w różnym wieku – również seniorów – było godne i dobre.

Naszym DNA są zasady zrównoważonego rozwoju – pozostającego w zgodzie z otoczeniem w wymiarze środowiskowym, gospodarczym i społecznym. Bayer jest liderem ochrony klimatu i zrównoważonej gospodarki wodnej – pod tym względem znajdujemy się w światowej czołówce przedsiębiorstw. Klimat i woda to główne obszary naszego zrównoważonego ładu korporacyjnego. Również w Polsce aktywnie promujemy zrównoważony rozwój oraz odpowiedzialne postawy wobec zdrowia, społeczeństwa i środowiska. Świetnym przykładem jest warszawski salon Baylab, w którego programie popularyzacji nauki wzięło udział już 120.000 Polaków w ciągu ostatnich 6 lat.

 

 

O Bayer

Bayer to międzynarodowa firma działająca w obszarach Life Science: ochrony zdrowia oraz rolnictwa. Produkty i usługi firmy Bayer mają na celu przynoszenie ludziom korzyści i ulepszanie jakości ich życia. Bayer tworzy wartość poprzez innowacje, wzrost i zapewnianie wysokich zysków. Będąc firmą odpowiedzialną społecznie, Bayer przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju. W roku podatkowym 2017 grupa Bayer zatrudniała ok. 99 800 pracowników, a wielkość sprzedaży wyniosła 35  mld €. Wydatki inwestycyjne wyniosły 2,4 mld €, a wydatki na badania i rozwój 4,5 mld €. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.bayer.com.

 

Kontakt:

/// Dział Komunikacji Bayer Sp. z o.o., telefon 22 5723500

E-mail:  [email protected]

 

Biuro prasowe Bayer:

Aleksandra Stasiak, Omega Communication, tel. 22 854 16 21, 602 115 401

E-mail: [email protected]

 

 

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat prasowy może zawierać oświadczenia dotyczące przyszłości oparte na bieżących założeniach i prognozach kierownictwa firmy Bayer. Istnieje wiele znanych oraz nieznanych rodzajów ryzyka, niewiadomych oraz innych czynników, które mogą prowadzić do znaczących różnic pomiędzy rzeczywiście osiągniętymi w przyszłości wynikami, sytuacją finansową firmy oraz tempem jej rozwoju a przedstawionymi w niniejszym dokumencie szacunkami. Czynniki te obejmują elementy omówione w publicznie dostępnych sprawozdaniach firmy Bayer, które są dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem www.bayer.com. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizacje tych stwierdzeń dotyczących przyszłości ani za dostosowanie ich do przyszłych sytuacji lub zdarzeń.

 

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
W jaki sposób nauka odpowiada na wyzwania przyszłości? Rolnictwo, BIZNES - Warszawa, 11 grudnia 2018r. – Na te i inne pytania próbowali odpowiedzieć podczas debaty pt. „W jaki sposób nauka odpowiada na wyzwania przyszłości?” eksperci ze świata medycyny, ochrony zdrowia, biotechnologii medycznej i rolniczej.
Hashtagi: #Rolnictwo #BIZNES

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy